Workshop-uri

  • Workshop cu copiii pentru validarea experiențelor prezentate în volumul ”Școala prin ochii copiilor!”- 29-31.08.2016, Vama, jud. Suceava, pensiunea LIDANA

La acest workshop vor participa 16 copii selectați după cel mai mare grad de implicare în activitățile proiectului și 3 profesori însoțitori. Timp de 2 zile ei vor analiza un draft al volumului ”Școala prin ochii copiilor!” și se vor face comentarii pe marginea informațiilor prezentate și scrise de copii. Aceasta activitate are un impact remarcabil asupra surprinderii percepției cat mai autentice a copiilor despre școala și educație, și a fost gândit că este mult mai oportun ca observațiile făcute de copii în raport cu activitățile derulate în cadrul acestui proiect să fie analizate, reinterpretate și corectate tot de către copii.

Volumul ”Școala prin ochii copiilor!” reprezintă o resursă de formare/informare a cadrelor didactice utilă în proiectarea și desfășurarea activităților didactice în acord cu nevoile beneficiarilor elevi, preșcolari și părinți. Volumul sprijină creșterea capacității cadrelor didactice de a face față provocărilor, necesităților și nevoilor beneficiarilor. Surprinderea impactului real al activităților derulate în cadrul proiectului asupra grupului țintă principal (copiii) se va realiza prin intermediul Volumului ”Școala prin ochii copiilor!”

Volumul ”Școala prin ochii copiilor!” va permite formularea următoarele propuneri de intervenții care să răspundă într-o manieră cât mai potrivită nevoilor reale ale copiilor.

Pentru a surprinde percepția cât mai autentică a copiilor față de instituția școlară și actul educațional și pentru a putea formula următoarele propuneri de intervenții care să răspundă într-o manieră cât mai potrivită nevoilor reale ale copiilor se propune realizarea acestui volum, în care sunt surprinse reprezentările copiilor despre școală și activitățile la care au participat, cât si impresiile lor. Acest volum va cuprinde feed-back-urile copiilor, reprezentările lor vis-a-vis de școală și actul educațional, poze din cadrul activităților și lucrări pe care le-au realizat în timpul activităților derulate pe proiect. Un aspect care face din acest volum un instrument extrem de valoros, este faptul că el va fi supus analizei de către alți copiii (în cadrul unui workshop prin focus-grup organizat pentru validarea informațiilor din volumul ”Școala prin ochii copiilor”).

Acest volum va fi multiplicat în 500 de exemplare. În cadru conferinței de închidere a proiectului, fiecare participant va prim cate un exemplar.

Agenda activităților

Lista copiilor participanți la workshop-ul ”Școala prin ochii copiilor”

 

img_4358 img_4353dsc01953

vezi mai multe fotografii……

  • Ateliere de lucru – Sinaia 2016

Agenda activităților

 

Familie, educație, devenire – Influențe, modele, roluri ale familiei și ale școlii în formarea elevilor –

                                                 Prof. dr. Camelia GAVRILĂ, Inspector Școlar General, Manager de proiect

Priorități actuale și de perspectivă ale educației parentale

                                                Prof. dr. Genoveva FARCAȘ, Inspector Școlar General Adjunct, Expert monitorizare

Componenta de Educație Parentală

                                                 Claudia Clicinschi, Supervizor Educație Parentală, Filiala Iași a Fundației Holt România

Provocări și reușite în implementarea activităților integrate pentru reducerea abandonului școlar și încurajării participării școlare

Etape parcurse, rezultate, sustenabilitate

                                                  Prof. Viorel Motaș, Inspector Școlar, Asistent manager

Educația non-formalăsoluție pentru asigurarea egalității de șanse în educație

                                                  Prof. Aura Țabără, Inspector Școlar, Expert educație nonformală

Prezentare Liceul Teoretic Răducăneni

Prezentare Școala Gimnazială Drăgușeni

Prezentare Școala Gimnazială Butea

Prezentare Școala Gimnazială Cozmești

Prezentare Școala gimnazială Popricani

Prezentare Școala Gimnazială Răchiteni

Prezentare Școala Gimnazială Trifești

Prezentare Școala Gimnazială Valea Seacă

Prezentare Liceul Tehnologic Focuri

Prezentare Școala Gimnazială Ciohorani

Prezentare Școala Gimnazială Deleni

Prezentare Școala Gimnazială Gorban

Prezentare Școala Gimnazială Lunca Cetățuii

Prezentare Școala Gimnazială Rediu, com. Ruginoasa

Prezentare Școala Gimnazială Strunga

Prezentare Școala Profesională Cristești

Prezentare Școala Gimnazială Țigănași

Prezentare Școala Gimnazială Buhalnița

Prezentare Școala Gimnazială Moțca

Raportul atelierului „Impreună pentru copii!”

Ecoul activităţilor proiectului Împreună pentru copii în comunităţile din mediul rural

Galerie FOTO

dsc_0325dsc_0142

Raport- evaluare workshop Sinaia

 

 

layout_set_logo (1)