REZULTATE


Diseminare și publicitate – Împreună pentru copii! – PEC 062

Strategii integrate în educație. Modele de bune practici

pg0001-page-001 pg0001-page-001coperta-page-001

Denumire indicator Propus Realizat
Număr de copii care beneficiază direct de serviciile proiectului 1445 1524
Dintre care copii de etnie romă 268 359
Dintre care fete 535 611
Număr de facilităţi sociale (centre etc.) înfiinţate/dezvoltate şi care furnizează serviciI pentru grupuri vulnerabile de copii şi/sau tineri 79 80
Număr de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile formate din copii şi tineri la risc 5 5
Număr de părinţi/tutori ai copiilor şi/sau tinerilor aflaţi în situaţii de risc care nu beneficiau anterior de sprijin adecvat şi care primesc servicii specifice de suport (consiliere etc.) 1445 1524
Număr de specialişti/profesionişti/ voluntari care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile şi care au dobândit cunoştințe şi abilităţi specifice 990 990
Dintre care specialişti/profesionişti/ voluntari de etnie romă 4 4

Rezultate

  • creșterea frecvenței școlare a minimum 1445 copii (dintre care 350 de etnie romă) care se confruntă cu riscul de abandon școlar, proveniți din 80 de comunități rurale din județul Iași;
  • reducerea ratei de abandon școlar și creșterea frecvenței școlare în mediul rural din județul Iași, fapt ce va putea fi replicat la toate unitățile școlare care se confruntă cu același tip de problemă;
  • îmbunătățirea abilităților de creștere, îngrijire și educare a copiilor pentru 1445 de părinți ai căror copii se confruntă cu riscul de abandon școlar, din mediul rural din județul Iași;
  • integrarea a 350 de familii de etnie romă în rețelele sociale din comunitate prin participarea la activități comune cu ceilalți membri ai comunității și prin facilitarea cunoașterii reciproce;
  • dezvoltarea unei rețele județene de educatori parentali care să sprijine grupurile vulnerabile în procesul de integrare socială și prevenire a situațiilor de risc;
  • îmbunătățirea capacității de prevenire a absenteismului și abandonului școlar, a 1140 de cadre didactice din mediul rural din județul Iași;
  • dezvoltarea capacității organizaționale a 80 de școli, situate în mediul rural și care au cea mai mare rată de abandon școlar, prin implementarea serviciilor integrate, formarea resursei umane și dotare logistică;
  • surprinderea impactului real al activităților derulate în cadrul proiectului prin intermediul unei cercetări realizate cu sprijinul grupului țintă (copii, părinți, profesori).

layout_set_logo (1)