25 de cadre didactice își vor desfășura activitatea în cadrul „Grădinițelor de familie”

 

25 de cadre didactice își vor desfășura activitatea

în cadrul Grădinițelor de familie 

 

În luna iulie, 25 de educatori și învățători ieșeni din mediul rural (din localitățile Balș, Butea, Ciohorăni, Gorban, Deleni, Grajduri, Horlești, Mironeasa, Moțca, Slobozia, Strunga, Cristești, Gropnița) au beneficiat de cursuri de formare în vederea suținerii activităților de tip ”Grădinița de Familie”. Ei vor organiza activități specifice destinate copiilor și părinților în unitățile de învățământ ieșene.
 Formarea cadrelor didactice s-a derulat în cadrul proiectului “Împreună pentru Copii!”– componenta PLUS, derulat de I.S.J. Iași în colaborare cu Fundația HOLT Iași.
La cursurile de formare, cadrele didactice au aprofundat teme precum principiile educaţiei apreciative, rolul şi responsabilităţile educatorului, elemente de psihologia dezvoltării, particularităţile vârstei preşcolare, rolul  părintelui în dezvoltarea corespunzătoare a copilului de vârstă  preșcolară, gestionarea comportamentelor nedorite sau abordarea pozitivă a disciplinării copilului. În cadrul atelierelor educatorii au abordat aspecte legate de tehnici de comunicare eficientă cu copiii, de înțelegerea și interpretarea comportamentelor și au elaborat instrumente de lucru pentru activitățile de tip ”Grădinița de Familie”.     
 La finalul cursurilor, cadrele didactice au discutat despre prevenirea abuzului și a efectelor acestuia asupra copilului și despre relaţionarea pozitivă. Activitatea complexă a evidențiat, prin intervențiile participanților, nevoia de formare a cadrelor didactice care interacționează cu copiii și părinții, ca raspuns la cerințele sociale actuale care impun utilizarea de noi practici parentale pentru o educație armonioasă.
Programul „Grădiniţa de familie” este o modalitate foarte importantă de comunicare pentru copii şi părinţi, având rolul de a-i apropia, sprijinindu-i pe adulți să înțeleagă mai bine nevoile cu care se confruntă copiii lor. Aceștia au astfel ocazia să-și petreacă timpul împreună în grădinița de familie, la școală, şi să desfăşoare activităţi noi ce contribuie la consolidarea legăturilor familiale, cu efecte pe termen lung.
Prin proiectul Împreună pentru copii! se vizează implementarea unor noi servicii integrate în 80 de școli din mediul rural din județ, în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, creșterii participării școlare și a incluziunii sociale a copiilor aflați în situații de risc și a familiilor acestora. 
foto_comunicat

 

 

layout_set_logo (1)