Provocări și reușite în reducerea abandonului școlar

Workshop organizat de I.S.J. Iași în cadrul proiectului european Împreună pentru copii!

În perioada 19-21 iunie 2016, oraşul Sinaia a fost gazda workshop-ului intitulat Provocări și reușite în implementarea activităților integrate în vederea reducerii abandonului școlar și încurajării participării școlare – Analiză de etapă, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în parteneriat cu Fundaţia Holt IS. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului Împreună pentru copii!, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, reunind 140 de cadre didactice din școli gimnaziale și grădinițe ieșene din mediul rural ieşean, educatori parentali în contextul programului.

„Un demers educațional complex se îndreaptă în aceeași măsură spre performanță dar și spre zonele defavorizate, spre copiii aflați în risc de abandon, căutând soluții pentru fiecare destin, pentru fiecare vis al copiilor noștri în sensul împlinirii prin studiu și cunoaștere.” (prof. dr. Camelia Gavrilă, Inspector Școlar General)

Fundamentat pe necesitatea asigurării egalităţii de şanse în educaţie, proiectul are ca obiective:

– reducerea absenteismului școlar,

– implicarea și conștientizarea părinților,

– formarea educatorilor parentali

– furnizarea serviciilor de sprijin pentru elevii aflați în situația de risc de abandon școlar.

Pe parcursul a 14 luni de desfăşurare, proiectul a presupus dezvoltarea a zece programe organizate conform caracteristicilor copiilor implicaţi: cluburi de dezbateri sau de lectură, jocuri sportive de echipă, ateliere de pictură, de ştiinţe sau de fotografie, activităţi ecologice sau de autocunoaştere şi intercunoaştere.

În paralel, s-a derulat un program de educaţie parentală, proiectat cu scopul de a spori implicarea familiei în viaţa şcolii şi de a ameliora calitatea relaţiei dintre copii, părinţi şi profesori. De asemenea, 100 de elevi din ciclul primar şi gimnazial din cele 74 de şcoli din mediul rural au beneficiat de o tabără educaţională cu toate cheltuielile asigurate din fondurile proiectului, organizată la Durău în perioada 14-20 martie 2016.

Agenda evenimentului desfăşurat la Sinaia a inclus dezbateri pe tema rolului familiei, a strategiilor pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar, a necesităţii educaţiei parentale şi a educaţiei non-formale, precum şi activităţi de tip focus grup.

Activităţile proiectului se vor încheia în luna octombrie a acestui an şi vor include 80 de unităţi de învăţământ. La nivelul acestora, vor fi implementate servicii integrate în vederea prevenirii abandonului școlar și a creșterii participării sociale a minimum 1.445 de copii, dintre care 350 de etnie romă.

Echipa de organizare a evenimentului din partea I.S.J. Iași:

Prof. Dr. Camelia Gavrilă

Prof. Bogdan Bârzoi

Prof. Viorel Motaș

Prof. Dr. Genoveva Farcaș

Prof. Aura Țabără

Prof. Sabina Manea

Prof. Irina Prodan

Echipa de organizare din partea Fundației Holt IS:

Prof. Univ. Dr. Ștefan Cojocaru

Prof. Univ. Dr. Daniela Cojocaru

Claudia Clicinschi